Tím
Tím

JUDr. Jana Peschlová

JUDr. Jana Peschlová

Managing partner

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Vzdelanie v oblasti Anglického práva a Európskeho práva si doplnila dvojročným štúdiom v British Law Centre.

Ako advokátka sa špecializuje na oblasť obchodného a finančného práva so zameraním predovšetkým na oblasť práva obchodných spoločností, ako aj transakčného práva. Okrem uvedeného sa Jana venuje vypracúvaniu komplexných právnych analýz ako aj príprave zmlúv a právnych analýz rozmanitého charakteru podľa požiadaviek klientov.

Počas svojho pôsobenia bola hlavným právnym poradcom pri akvizíciách, fúziách a predaji majetku spoločností v celkovej transakčnej hodnote prevyšujúcej čiastku 300 mil. €.

V rámci dlhoročnej praxe sa jednou z kľúčových oblastí jej pôsobenia stala problematika elektronických komunikácií, telekomunikácií a rovnako i oblasť poistného práva.

Pod vedením Jany Peschlovej a jej odborným dohľadom poskytujú právnici našej advokátskej kancelárie taktiež právne služby v oblasti ochrany osobných údajov, špecializujúc sa najmä na zhodnotenie aktuálnej pozície klienta pri dodržiavaní zákonných povinností a následnú prípravu komplexnej dokumentácie a zosúladenie procesov spoločností podľa nariadenia GDPR.

 

 

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová

JUDr. Katarína Podhorská Surkošová

Partner

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Katarína pôsobí v našej kancelárií od roku 2008, od roku 2011 ako advokát. Špecializuje sa na právo elektronických komunikácií, telekomunikačné a poštové právo. Je rovnako odborníkom na právne aspekty oblastí televízneho a rozhlasového vysielania a retransmisie a VoD (Video on Demand) služieb. Zároveň sa zaoberá aj problematikou licenčných práv pri vysielaní a retransmisii. 

V rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárií sú jej blízke občiansko-právne spory, ako aj súdne konania v obchodných veciach. 

Pôsobí aj ako konkurzný správca.

 

 

Denisa Schwarzová

Mgr. Denisa Schwarzová

Associate

Absolventka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Denisa pôsobí v našej kancelárii od roku 2014. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností v celom procese ich životného cyklu od založenia až po výmaz z obchodného registra. Do oblasti jej pôsobenia patrí príprava, vypracúvanie zmlúv a právnych analýz, príprava návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy jednotlivých sporov ako aj komunikácia so súdmi a inými orgánmi štátnej správy. Prax má tiež v oblasti vymáhania pohľadávok.

V advokátskej kancelárií sa venuje najmä právu odpadového hospodárstva, tepelnej energetike, komunálnemu právu, právu ochrany osobných údajov, ako aj právu verejného obstarávania.

 Mgr. Natália Matejová

Mgr. Natália Halasiová

Associate

Absolventka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Svoje vedomosti si dopĺňala na stáži Hassans Internetional Law firm na Gibraltare.

Natália pôsobí v našej kancelárii od roku 2016. Špecializuje na oblasť obchodného práva, práva obchodných spoločností, ako aj pracovného práva.  Okrem toho sa venuje vypracúvaniu zmlúv a právnych analýz, ako aj právnym auditom (Due diligence).

V rámci svojho pôsobenia v advokátskej kancelárií sa venuje najmä oblastiam potravinového práva, pracovného práva a práva ochranných známok.

 

 

 

Mgr. Tatiana Štefunkova

Associate

Absolventka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Tatiana prišla do našej kancelárie v roku 2018.

Má na starosti prípravu podkladov pre rokovania s klientmi, prípravu návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy jednotlivých sporov ako aj komunikáciu so súdmi a inými orgánmi štátnej správy. 

Okrem toho sa venuje ochrane osobných údajov, v rámci ktorej sa zameriava na informačnú bezpečnosť a ochranu súkromia, ako i na implementáciu GDPR pri príprave compliance dokumentácie pre významné podnikateľské subjekty.

 

Kontakt

Advokátska kancelária
Jana Peschlová, s.r.o.

Žižkova 1/A
811 02 Bratislava

tel.: 02/54630422
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zap. v OR OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 92029/B
IČO: 47 250 747
DIČ: 2023880617
IČ DPH: SK 2023880617

Register

CEO

JUDr. JANA PESCHLOVÁ

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Ako advokátka sa špecializuje na oblasť obchodných spoločností a obchodných zmlúv... 

Tím

Mgr. NATÁLIA MATEJOVÁ

Zabezpečuje zmeny obchodných spoločností na Obchodnom registri, korporátne záležitosti a prípravu zmluvných dokumentov...

DENISA SCHWARZOVÁ

má na starosti prípravu podkladov pre rokovania s klientmi, prípravu návrhov na Obchodný register, manažment spisovej agendy...

NATÁLIA HALASIOVÁ

Zabezpečuje zmeny obchodných spoločností na Obchodnom registri, korporátne záležitosti a prípravu zmluvných dokumentov.

JUDr. KATARÍNA PODHORSKÁ SURKOŠOVÁ

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Špecializuje sa na právo obchodných spoločností...